Raportti: Suomi tarvitsee strategisen otteen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi

Vaikuttavuusinvestoinnin sijoituskohteita löytyy myös vesisektorilta. Rahoitusmallia voitaisiin soveltaa mm. Itämeren rehevöitymisen hallintaan, vesihuollon automatisointiin, ravinteiden kierrätykseen sekä viennin vauhdittamiseen. Esimerkiksi nopeasti kasvavissa kehitysmaissa voitaisiin laajemminkin toteuttaa energiantuotantoon, jätteisiin ja veteen liittyviä projekteja, jotka ovat kiinnostavia niin tuoton kuin kehitysvaikutusten osalta. Vaikuttavuusinvestoinnin hyödyntämistä pohdittiin osana valtioneuvoston kanslialle tehtyä vesialan kasvun mahdollisuuksia pohtivaa raporttia. Ilmasto ja energia-alan tulosperusteisen rahoituksen pioneeri GreenStream vastasi raportissa juuri vaikuttavuusinvestoinneista. 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan uutiseen pääset tästä linkistä ja raporttiin pääset tästä linkistä. 

 

Lisätietoja antaa:

Mika Sulkinoja

Executive Vice President

+358503571723

mika.sulkinoja(a)greenstream.net